Monday, August 27, 2007

"Unjuran itu juga menunjukkan penduduk Malaysia kini berjumlah 27.17 juta orang dengan masyarakat Melayu masih menjadi kaum majoriti, iaitu 13.77 juta, Bumiputera lain (2.9 juta), Cina (6.3 juta), India (1.88 juta), lain-lain (326,000) dan bukan warga negara atau pekerja asing (1.91 juta)."
FAKTA NOMBORStatistik Jabatan Imigresen dan Bahagian Perangkaan Demografi (dalam juta)
Very Soon:
Melayu
China
Lain-Lain

No comments: